Kohataotlemine

Hoolekandeasutusse koha taotlemine:

Kui eakas või liikumispuudega inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda kohta hoolekandeasutusse, tuleb tal esitada avaldus Vinni Vallavalitsusele või hooldekodu juhatajale.

Kohataotlemiseks saada e-MAIL aadressil maarikakoppel@hotmail.com või võta ühendust  telefonil
32 93 282, 5056657